Загрей

Загрей, в орфическия мит, божествено дете, което е син на Зевс (като змия) и дъщеря му Персефона. Зевс възнамеряваше да направи Загрей свой наследник и да му даде неограничена власт, но Хера от ревност призова титаните да нападнат детето, докато тя го подмами с играчки. Титаните, които бяха против силата на Зевс, разкъсаха Загрей и го погълнаха, с изключение на сърцето му. Атина успя да спаси сърцето на детето и го донесе на Зевс, който го погълна. Зевс наказва титаните за престъплението им, като ги взривява в сажди с гръмотевиците си. От тези останки възникнаха смъртни, които бяха отчасти нечестиви и отчасти божествени. Тогава Зевс роди син в тялото на Семел и това дете, направено от сърцето на Загрей, се нарича Дионис. По този начин Загрей се идентифицира с Дионис в орфическата митология,израстък на елинистическата мистериозна религия, основана на учението и песните на Орфей.