Хинаяна

Хинаяна , (санскрит: „Малко превозно средство“), по-ортодоксалните, консервативни школи на будизма; името Hīnayāna е било приложено към тези училища от последователите на будистката традиция Mahāyāna в древна Индия. Името отразява оценката на махаянистите за собствената им традиция като превъзходен метод, надминавайки останалите по универсалност и състрадание; но името не беше прието от консервативните училища като препратка към обща традиция.

В един смисъл всички т. Нар. 18 школи на древния будизъм са хинаянисти, тъй като те предшестват появата на идеите на Махаяна като отделна доктрина. Съвременните поддръжници на древната традиция на Хинаяна са Теравадините (последователи на Пътя на старейшините), които са само една от 18-те древни школи. Вижте Theravāda.