Девалвация

Девалвация, намаляване на обменната стойност на паричната единица на дадена държава по отношение на злато, сребро или чуждестранни парични единици. Девалвацията се използва, за да се елиминират постоянните дефицити на платежния баланс. Например, обезценяването на валутата ще намали цените на износа на страната на произход, закупен във валутата на страната вносител. Въпреки че изнасяните стоки са по-евтини за други страни, обезценяването също така увеличава цените на вноса, закупен в родната страна. Ако търсенето както на износ, така и на внос е относително еластично (тоест закупеното количество силно реагира на промените в цената), доходите на страната от износ ще нараснат, а разходите за внос ще паднат. По този начин търговията му ще бъде по-балансирана, а платежният баланс подобрен.Девалвацията няма да бъде ефективна, ако неравновесието на платежния баланс е резултат от основните структурни недостатъци в икономиката на дадена държава.

За разлика от обезценяването, преоценката включва увеличаване на обменната стойност на паричната единица на дадена държава по отношение на златото, среброто или чуждестранните парични единици. Може да се предприеме, когато валутата на дадена държава е била подценена в сравнение с други, което води до постоянни излишъци на платежния баланс. ( Вижте също контрола на обмена.)