Метич

Метич , гръцки Метойкос , в древна Гърция, всеки от местните извънземни, включително освободени роби. Метици са открити в повечето щати с изключение на Спарта. В Атина, където те бяха най-многобройни, те заемаха междинна позиция между посещаващите чужденци и граждани, имащи както привилегии, така и задължения. Те бяха призната част от общността и специално защитени от закона, въпреки че бяха обект на ограничения върху брака и собствеността върху имуществото. Значителен източник на работна сила и квалифицирана работна ръка, те представляват голяма част от населението на Атина към 5 век пр.н.е. Кефал, баща на Лизий и метик, е герой в Платоновата република; Пасион, метик и бивш роб, стана велик атински банкер от 4-ти век пр. Н. Е.