Перуке

Peruke , наричан още Periwig , мъжка перука, особено типът, популярен от 17-ти до началото на 19-ти век. Беше направена от дълга коса, често с къдрици отстрани и изтеглена назад на тила.

Използването на думата peruke вероятно стана широко разпространено през 16-ти век, когато носенето на перуки стана популярно. Към края на 16-ти век и началото на 17-ти, peruke вече не се носеше като украшение или за коригиране на природните дефекти, а по-скоро като отличителна черта на костюма, особено след като Луи XIII от Франция зададе модата през 1624 г. Вж. също перука.