Орест

Орест , в гръцката митология, син на Агамемнон, цар на Микена (или Аргос), и съпругата му Клитемнестра. Според Омир Орест отсъства, когато баща му се връща от Троя, за да посрещне смъртта си от ръката на Егист, любовник на съпругата му. След като достигна мъжественост, Орест отмъсти на баща си, като уби Егист и Клитемнестра.

Евменид Кратермитология.  Гръцки.  Хермес.  (Римски Меркурий) Тест Изследване на гръцката и римската митология С какъв музикален инструмент е свързан гръцкият бог Пан? Изживейте хоровия пасаж от трагедията „Орестея“ от класическия гръцки драматург Есхил

Според поета Стесихор, Орест е бил малко дете по време на убийството на Агамемнон и е бил контрабандно изнесен на сигурно от медицинската си сестра. Клитемнестра била предупредена за предстоящо възмездие чрез мечта, а Орест, за престъплението матрицид, бил преследван от фуриите (ериниите) след нейната смърт. В драматичната трилогия на Есхил „ Орестея”, „ Орест” е действал в съответствие с заповедите на Аполон; той се представяше за непознат с известия за собствената си смърт и след като уби майка си, потърси убежище от фуриите в Делфи. Подтикнат отново от Аполон, той отишъл в Атина и пледирал делото си пред Ареопага. Журито се разпредели по равно, Атина й даде решаващ глас за оправдателна присъда, а фуриите бяха успокоени, като им беше даден култ, в който те бяха наречени Евмениди (любезни).

В пиесата на Еврипид „ Ифигения в Таврис“ някои от Фуриите остават незасегнати, а на Орест е заповядано от Аполон да отиде при Таврис и да върне статуята на Артемида обратно в Атина. Придружен от приятеля си Пиладес, той постигна целта си, но те бяха арестувани, защото местният обичай беше да се жертват всички непознати на богинята. Жрицата, която отговаряла за жертвата, била сестрата на Орест Ифигения, която вместо да бъде принесена в жертва, била одухотворена от Артемида; братята и сестрите се разпознаха и двамата с приятеля им избягаха заедно, като взеха статуята със себе си. Орест наследява царството на баща си, добавяйки към него Аргос и Лакедемон. Той се жени за Хърмаяни, дъщеря на Елена и Менелай и в крайна сметка умира от ухапване от змия.

Електра и Орест убиват Егист в присъствието на майка им Клитемнестра;  детайл от гръцка ваза, 5 век пр.н.е.

Историята на Орест е била любима в древното изкуство и литература. Орестея на Есхил показа драматичните си възможности и те бяха допълнително експлоатирани от Софокъл и Еврипид. Аспектите на историята са включени и в работата на много по-късни западни драматурзи и композитори.