Дож

Дож , (венециански италиански: „херцог“), висш служител на република Венеция в продължение на повече от 1000 години (от 8 до 18 век) и символ на суверенитета на венецианската държава. Заглавието се използва сравнително кратко и в Генуа.

Във Венеция службата на дожите (от латински dux, „водач”) възниква, когато градът е номинално подчинен на Византийската империя и става постоянен в средата на 8 век. Според традицията първият дож е Паоло Лусио Анафесто, избран през 697г.

От 8 до 12 век властта на дожа е била обширна, но всички опити за превръщане на службата в наследство са неуспешни. От 12 век аристокрацията поставя строги ограничения на дожа. Новоразработените конституционни органи поеха много от функциите на правителството и дожът при встъпване в длъжност трябваше да положи клетва, която ограничаваше свободата му на действие. През същия период основните характеристики на службата са фиксирани: дожът е избран сред управляващите семейства на Венеция и е заемал длъжността доживот. Към 15 век службата е приела характера на принц, подчинен на закона. Последният дож, Лудовико Манин, е свален, когато Наполеон завладява Северна Италия през 1797 година.

Сред най-известните дожи, способни да упражнят значително политическо влияние поради личните си способности, бяха Енрико Дандоло (дож, 1192–1205), който пропагандира Четвъртия кръстоносен поход, и Франческо Фоскари (дож, 1423–57), при когото Венеция предприе първо завоевания на италианския континент.

Името дож е дадено и на главния граждански служител на Генуа, като офисът е създаден по модел на Венеция и е създаден през 1339 г., за да помогне за прекратяване на безредиците сред фракциите в града. От 1384 до 1515 г. популярните елементи на Генуа контролират службата на дожите, с изключение на кратки периоди на чуждо господство. През 1528 г. службата е възстановена, но ограничена до аристократите, които са я държали за срок от две години. Този офис, както и този на Венеция, завърши с френски контрол над полуострова.