Стандарт за обмен на злато

Стандарт за обмен на злато , парична система, при която валутата на дадена нация може да бъде конвертирана в менителници, изтеглени в държава, чиято валута е конвертируема в злато при стабилен обменен курс. По този начин една държава със златообменния стандарт е в състояние да поддържа своята валута на равенство със златото, без да се налага да поддържа толкова голям златен резерв, колкото се изисква по златния стандарт.

Прочетете Още изображение по подразбиране Прочетете повече по тази тема международни плащания и обмен: Златният стандарт Ако търсенето от страна на притежателите на определена валута, да речем стерлинги, за друга валута, да речем долар, надвишава търсенето на притежателите на долари ...

Стандартът за обмен на злато излезе на видно място след Първата световна война поради недостатъчно предлагане на злато за резервни цели. Британските стерлинги и щатският долар са най-широко признатите резервни валути. Изискването за фиксиран обменен курс за резервната валута води до ограничаване на свободата на паричната политика на държавата с резервна валута за решаване на вътрешноикономическите проблеми. Понастоящем използването на златни резерви е ограничено почти изключително до сетълмент на международни транзакции, в редки случаи.