Професия на г-жа Уорън

Професията на г-жа Уорън , пиеса в четири акта на Джордж Бърнард Шоу, написана през 1893 г. и публикувана през 1898 г., но изпълнена едва през 1902 г. поради държавна цензура; темата на пиесата е организирана проституция.

Виви Уорън, добре образована млада жена, открива, че майка й е постигнала сегашния си статус и благосъстояние, като се е издигнала от бедност чрез проституция и че сега има финансови интереси в няколко публични домове в цяла Европа. От години аристократичен приятел на семейството е неин партньор. Виви също така открива, че духовният баща на Франк, нейният ухажор, някога е бил клиент на майка й.

Позицията на г-жа Уорън е, че бедността и обществото, което я одобрява, представляват истинска неморалност. Тя твърди, че животът в публичен дом е за предпочитане пред живота на точеща бедност като фабричен работник. Виви признава смелостта на майка си да преодолява миналото си, но отхвърля продължаващото й участие в проституцията. Тя разделя връзката си с майка си, като също отхвърля Франк и възможността за други ухажори.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.