Сонорант

Sonorant , във фонетиката, всяка от носните, течните и плъзгащите се съгласни, които са маркирани с продължителен резонансен звук. Сонорантите имат повече акустична енергия от другите съгласни. На английски сонорантите са y, w, l, r, m, n и ng. Вижте също назално; течност.