Методично съмнение

Методично съмнение , в декартовата философия, начин за търсене на сигурност чрез систематично, макар и колебливо съмнение във всичко. Първо, всички твърдения са класифицирани според вида и източника на знания - напр.знания от традицията, емпирични знания и математически знания. След това се разглеждат примери от всеки клас. Ако може да се намери начин да се усъмни в истинността на което и да е твърдение, тогава всички други твърдения от този тип също се оставят настрана като съмнителни. Съмнението е методично, защото осигурява систематична пълнота, но също така и поради това, че не се твърди, че всички - или дори че - каквито и да било твърдения в даден клас са наистина неверни или че човек трябва или може да им не вярва в обикновен смисъл. Методът е да се заделят като възможно неверни всички твърдения и видове знания, които не са безспорно верни. Надеждата е, че чрез премахване на всички твърдения и видове знания, в истинността на които може да се съмнява по какъвто и да е начин, човек ще открие някои несъмнени сигурности.

Рене Декарт Прочетете повече по тази тема Рене Декарт: Медитации ... характеризиращи се с използването на Декарт на методично съмнение, систематична процедура за отхвърляне, сякаш невярно, на всички видове вяра, в която един ...

През първата половина на 17 век френският рационалист Рене Декарт използва методично съмнение, за да достигне до определени знания за самосъществуването в акта на мислене, изразени в неоспоримото предложение cogito, ergo sum("Мисля, следователно съществувам"). Той откри, че познанията от традицията са съмнителни, защото властите не са съгласни; емпирични знания, които са съмнителни поради илюзии, халюцинации и мечти; и математически знания съмнителни, защото хората правят грешки при изчисляването. Той предложи всемогъщ, заблуждаващ демон като начин за позоваване на всеобщото съмнение. Въпреки че демонът може да заблуди хората по отношение на това кои усещания и идеи са наистина от света, или може да им даде усещания и идеи, никой от които не е от истинския свят, или дори може да ги накара да мислят, че има външен свят, когато го няма, демонът не можеше да накара хората да мислят, че съществуват, когато те не съществуват.