Ковчег

Ark , наричан още Ark Of The Law, иврит Aron или Aron Ha-qodesh , („светият ковчег“), в еврейските синагоги, богато украсен кабинет, който съдържа свещените свитъци на Тора, използвани за обществено поклонение. Тъй като символизира Светинята на древния храм в Йерусалим, това е най-святото място в синагогата и фокусна точка на молитвата. Ковчегът се достига със стъпала и обикновено се поставя така, че поклонникът с лице към него също да е „обърнат към Йерусалим“. Когато свитъците се изваждат за религиозни служби, сборът застава и тържествена церемония придружава отварянето и затварянето на вратите на ковчега.

Тора ковчег

Евреите от ашкенази (немски обред) покриват вратите на ковчега с богато бродирана кърпа (парохет), докато евреите от сефарадски (испански обред) поставят платът вътре. Преди или близо до шкафа виси вечната светлина (ner tamid) и обикновено над вратите е поставен надпис на десетте заповеди (често в съкратена форма) или друг подходящ свещен текст.