Постоянно

Константа , число, стойност или обект, който има фиксирана величина, физически или абстрактно, като част от конкретна операция или дискусия. В математиката терминът се отнася до величина (често представена със символ - напр. Π, съотношението на обиколката на кръга към неговия диаметър), която не се променя при определена дискусия или операция, или към променлива, която може да приеме само една стойност . По логика това е термин с инвариантна денотация (всеки символ с фиксирано обозначение, като свързващо или количествено).

За обсъждане на физическите константи вижте физическата константа.