Обир

Грабеж , в наказателното право, утежнена форма на кражба, която включва насилие или заплаха от насилие над жертва в негово присъствие. Много криминолози отдавна смятат статистиката за грабежите за един от най-точните показатели за общия процент на престъпност.