Химация

Химация , мантия или обвивка, носени от гръцки мъже и жени от архаиката през елинистическите периоди ( около 750–30 г. пр. Н. Е.). Много голям правоъгълник от плат, химацията беше драпирана по различни начини - например като шал, наметало или покривало за глава - през различни периоди.

Обикновено изработена от бяла вълна, версията, носена от жени, може да бъде от цветна коприна или памук. Малко по-къса гръцка обвивка беше известна като хламид . Вижте също мантия.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.