Тайната полиция

Тайна полиция , полиция, създадена от националните правителства, за да поддържа политически и социален контрол. Като цяло тайната полиция действа независимо от гражданската полиция. Особено известни примери са нацисткото гестапо, руското КГБ и източногерманското ЩАЗИ. Тактиката на тайната полиция включва арест, затвор, изтезания и екзекуция на политически врагове и сплашване на потенциални членове на опозицията.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Марен Голдбърг, помощник редактор.