Мелкарт

Мелкарт , също написани Melkart или Melkarth , финикийски бог, главен божество на Тир и на двама от нейните колонии, Картаген и Гадир (Кадис, Испания). Наричан е и тирийският Баал. Под името Малку той е приравнен на вавилонския Нергал, бог на подземния свят и смъртта, и по този начин може да е бил свързан с бог Мот от Рас Шамра (древен Угарит). Мелкарт обикновено е изобразяван като брадата фигура, облечена във висока, закръглена шапка и килт и държи египетски анкх, символ на живота и, като символ на смъртта, фенестрирана брадва. Неговото светилище в Тир, описано от гръцкия историк Херодот (който нарича храма този на Херакъл), е било сцена на ежегодните зимни и пролетни празници и се смята, че е било образец за храма на Соломон в Йерусалим.

Релефна скулптура на асирийски (асирийски) хора в Британския музей, Лондон, Англия.Тест Близкият изток: Факт или измислица? Грамотността в Афганистан е много висока.

Вероятно Мелкарт е бил приравнен на слънцето и Баал Хамон (Баал Амон), „Властелинът на тамянния олтар“, е може би титлата му в това си качество. Баал Хамон беше и името на главния бог на Картаген, съпруга на богинята Танит.