Найад

Naiad , (от гръцки naiein, „да тече”), в гръцката митология, една от нимфите на течаща вода - извори, реки, фонтани, езера. Наядите, подходящо по отношение на сладководните води, бяха представени като красиви, лекодушни и благотворни. Подобно на другите класове нимфи, те бяха изключително дълголетни, макар и не безсмъртни.

митология.  Гръцки.  Хермес.  (Римски Меркурий) Тест Изследване на гръцката и римската митология Какъв плод е свързан с митологичната фигура Персефона?