Адмет

Адмет , в гръцката легенда, син на Ферес, цар на Фера в Тесалия. След като съди за ръката на Алкестис, най-красивата от дъщерите на Пелия, цар на Йолкос в Тесалия, Адмет първо трябваше да впрегне лъв и глиган в колесница. Аполон, който заради убийството на Циклоп е временно осъден да бъде роб на Адмет, сприятелява се с него и вкарва животните за Адмет, който по този начин получава Алкестис. Установявайки, че Адмет скоро ще умре, Аполон убеди Съдбите да удължат живота му, при условие, че някой може да бъде намерен да умре на негово място. Алкестис се съгласи, но тя беше спасена от Херакъл, който успешно се бори със Смъртта в гроба. Смъртта и възкресението на Alcestis да бъдат предмет на много древни релефи и ваза картини и на Еврипид " Alcestis.

митология.  Гръцки.  Хермес.  (Римски Меркурий) Тест Изследване на гръцката и римската митология Кой е римският еквивалент на гръцкия бог Арес?