Деонтична логика

Деонтична логика , клон на модалната логика, който изучава разрешените, задължителните и забранените, които се характеризират като деонтични модалности (гръцки, deontos : „на това, което е обвързващо“). Той се стреми да систематизира абстрактните, чисто концептуални отношения между предложенията в тази сфера, като следното: Ако даден акт е задължителен, тогава неговото изпълнение трябва да бъде разрешено и неговото пропускане да бъде забранено. При дадени обстоятелства всеки акт е такъв, че или той, или неговото пропускане е разрешено. Модалната логика оставя на предметните дисциплини като етика и право конкретните въпроси за това кои конкретни действия или състояния на нещата трябва да бъдат забранени, разрешени или други подобни.

АристотелПрочетете повече по тази тема Приложна логика: Деонтична логика и логика на агенцията Деонтичната логика изучава логическото поведение на нормативните понятия и нормативните разсъждения. Нормативните концепции включват ... Тази статия е последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.